The fears we don’t face become our limits

The fears we don't face become our limits Photographers Coach helps your Streamline Your Business and Increase your Income

How do you face your fear as a photographer? What do you do about anxious clients? Unhappy clients? Critique? Special requests/exceptions? Challenging projects that just don't "flow"? Photoshoots that are true disasters and need serious post-processing or reshoots? What if you can't pay your bills? What if you fear nobody will book you? What about when you want to raise your prices and you FEAR nobody will book you? What if... what if... what if...? Do you feel PARALYZED? Do you feel anxious? Do you stay where you are, afraid of change? Or do you take a deep breath and go for it? EMBRACE the change? Let me talk to you about this in this blog.

I embraced my biggest fear of going BANKRUPT!

Before I turned my hobby photography into my daily business, I have spent 15 years working as a Sworn Translator doing what I did best: taking texts from language A to B. It paid good money and I lived a pretty low profile, happy life. But I had never EVER learned how to face my fear of doing finances and making budgets. Let alone reserving money for paying taxes or keeping in check with my accountant.

And do you know what happened? I just let go of my financial situation and put all my trust in my accountant. Boy, was I WRONG and STUPID for acting like that! Because at one point the tax assessments just kept on coming in and added up to over 10 assessments with a total due amount of USD 38,000!!!

I was going bankrupt!

Boing!!!! There it was, I needed to pay up by the end of the year (This was back in 2004). But I had NO reserves! I just was going broke! Yup, that was the result of my fear of finances, budgets, keeping track of my spending, my overhead, my business turnover. I was a mess!

I was a COMPLETE, SOBBING mess and at first I panicked! There was no way that I was able to pay off that amount of money and keep my head above water! So I contacted an agency that would help my out with paying off my debt, while I would be declare bankrupt.

BUT, there was this tiny voice inside of my head that said: you got this. Don't let yourself be declared bankrupt! And I don't know how or why, but I didn't want to go down the insolvency route and hand over my financial faith to a complete stranger. I had started this mess and I wanted to clean it up myself!

Was I afraid? ABSOLUTELY! But I knew that if I educated myself on budgeting, finances, making charts and overviews, keeping tabs on every cent coming in and going out, I would and COULD get out of this dire situation ALIVE and KICKING!

So, that's what I did. I reinvented myself as the most frugal, financially savvy and ambitious person and paid off my debts in ONE YEAR! It took me all of my energy, but I managed to face my financial fear on my own and I came out better on the other end! Hell yeah!!!

So, what did I learn?

I can solve anything that comes my way. I can learn new stuff every single minute of every single day. If I had listened to my fear it would have completely suffocated my life and changed my future. I am strong, resilient and I will never give up! Boom! So, me facing my fear ended up giving me wings and an everlasting sense of self confidence. I am a tough cookie!

How do you go about facing your fears? What are your biggest challenges? Do you react physically and mentally when things get tough? What do you do then? I look forward to your comments below. Let's get this dialogue started. Love, Yvonne


[DUTCH VERSION OF THIS POST]

Hoe zie jij jouw angsten als fotograaf onder ogen? Wat doe je met nerveuze klanten? Ontevreden klanten? Kritiek? Speciale verzoeken/uitzonderingen? Uitdagende projecten die gewoon niet lekker "lopen"? Fotoshoots die uitliepen op een totale ramp en eeuwen nabewerking nodig hebben of gewoon opnieuw geshoot moeten worden? Wat als je je rekeningen niet kunt betalen? Wat als je bang bent dat niemand je boekt? Wat als jij jouw prijzen omhoog wilt doen en je BANG bent dat niemand je meer gaat boeken? Wat als... wat als... wat als? Voel jij je dan VERLAMD? Voel je je nerveus? Wil je blijven doen wat je doet, bang voor verandering? Of haal je diep adem en ga je ervoor? OMARM jij de verandering? Ik praat hier met jou graat over in dit blog. Ik praat in dit blog over hoe ik mijn grootste angst omarmde toen ik bijna FAILLIET ben verklaard!

Ik omarmde mijn grootste angst om BANKROET te gaan!

Voordat ik van mijn hobby fotografie mijn bedrijf maakte, heb ik 15 jaar lang gewerkt als Beëdigd Vertaler en ik deed wat ik heel goed kon: ik zette teksten om van taal A naar taal B. Het betaalde goed en ik leidde een redelijk relaxt, gelukkig leven. Maar ik NOOIT geleerd hoe ik om moest gaan met mijn angst voor het bijhouden van de financiën en het maken van budgetten. Laat staan dat ik geld wist te reserveren voor het betalen van belasting of overzichten bijhield bij mijn boekhouder.

En raad eens wat er gebeurde? Ik had mijn financiële situatie gewoon losgelaten en al mijn vertrouwen in mijn toenmalige boekhouder geplaatst. Zat ik daar even MIS en hoe STOM was het om zo mijn bedrijf te voeren! Want op een bepaald moment vielen er meer dan tien belastingaanslagen op de deurmat met een totaal verschuldigd bedrag van EUR 30.000,-!!!

Ik ging failliet!

Boing!!!! Daar zat ik dan. Ik moest het bedrag voor het eind van het jaar betalen. (Dit speelde in 2004.) Maar ik had GEEN reserves! Ik ging gewoon failliet!! Ja, dit was het resultaat van mijn eigen angst om de financiën te doen, budgets op te stellen of mijn uitgaven bij te houden, overzicht van mijn omzet. Ik had er een flink rommeltje van gemaakt!

Ik was een hoopje  ZIELIGE TOTALE ellende en sloeg eerst volledig in paniek! Ik was echt absoluut niet in staat om dat bedrag af te betalen en ondertussen mijn hoofd boven water te houden! Dus ik heb contact opgenomen met een Schuldsaneringsbedrijf dat mij zou gaan helpen met het aflossen van mijn schuld, terwijl ik failliet zou worden verklaard en de schuldsanering zou ingaan.

MAAR, er klonk op dat moment een klein stemmetje in mijn hoofd dat zei:, Yvonne, jij redt dit. Laat je niet failliet verklaren! En ik weet niet hoe of waarom, maar ik wilde de weg van de schuldsanering niet inslaan en mijn financiële lot overhandigen aan een complete vreemdeling. Ik had deze chaos veroorzaakt en ik wilde de rotzooi die ik had gemaakt zelf opruimen!

Was ik bang? ABSOLUUT! Maar ik wist dat, als ik mezelf zou verdiepen in financiën, budgets, het maken van tabellen en overzichten, en de vinger aan de pols zou houden bij elke cent die binnenkwam en eruit ging, dat ik SPRINGLEVEND uit deze vreselijk situatie ging komen!

Dus, dat heb ik vervolgens gedaan. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden en ik werd de zuinigste, financieel gewiekste en ambitieuze persoon en ik heb mijn schulden BINNEN 1 JAAR afbetaald! Het heeft me al mijn energie gekost, maar ik heb mijn financiële angsten in mijn eentje onder ogen gezien en ik ben aan het einde van deze reis vele malen sterker bovengekomen! Hell yeah!!!

Dus wat heb ik geleerd?

Ik kan alles aan wat op mijn pad komt. Ik kan elke minuut van elke dag nieuwe dingen leren. Als ik naar mijn angst had geluisterd dan had de angst mijn leven compleet verstikt en mijn toekomst veranderd. Ik ben sterk, veerkrachtig en ik zal nooit opgeven! Bam! Dus, door mijn angst het hoofd te bieden heb ik uiteindelijk vleugels gekregen en een nooit aflatend gevoel van zelfvertrouwen. Ik ben een taaie!

Hoe ga jij om met jouw angsten? Wat zijn jouw grootste uitdagingen? Hoe reageer jij fysiek en mentaal als dingen lastig worden? Wat doe jij dan? Ik kijk uit naar jouw comments hieronder. Laten we deze dialoog in gang zetten. Liefs, Yvonne

#photographerscoach #coachandrepeat #jointhepccrew #photographycoaching #increaseyourincome #studiosessions #streamlineyourstudio #stopdoingthesamestuffoverandover #fotografencoach #thefearswedontfacebecomeourlimits

Leave a Comment